eniyi10antivirüs

Kullanım şartları

Kullanım şartları

Kullanıcılara farklı yazılım ürünlerini daha iyi anlamak için bilgi ve araçlar sunmaktayız. Eniyi10antivirüs.com gibi web sitelerimiz, bunların mobil uygulamaları, yazılımlar, API’lar, veri hizmetleri ve tüm içeriklerimiz (birlikte "Site") telif haklarına tabi eserleri meydana getirmektedir. Kullanıcılar tüm şartlar ve koşulları (birlikte "Şartlar") hiçbir değişiklik olmaksızın kabul ettikleri sürece kullanıcılara bu siteye erişim sağlıyoruz.

Şartların kabulü

İşbu siteyi kullanarak şartlar ve yürürlükteki tüm kanunların hükümlerinin bağlayıcı olduğunu ve yürürlükteki yerel kanunlara uyumdan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Eğer işbu şartları kabul etmiyorsanız bu web sitesini kullanmamalısınız. İşbu web sitesinde yer alan içerikler ilgili telif hakları ve tescilli marka kanunlarınca korunmaktadır.

Kullanıcı lisansı

Web sitemizde yer alan içerikler yalnızca kişisel, bireysel kullanım amaçlıdır ve ticari veya harici amaçlarla hazırlanmamıştır. İşbu Sınırlı Kullanım Lisansı tahtında, Kullanıcılar İçerikleri değiştiremez veya kopyalayamaz, bunları ticari ya da halka açık gösterim (ticari ya da değil) amacıyla kullanamaz, telif haklarına tabi ya da diğer site içeriklerini kopyalamak için Yazılım ya da Hizmetleri kaynak koda dönüştürmeyi ya da tersine mühendislik yapmayı deneyemez, içerikleri başka kişiler ya da başka bir sunucuya aktaramaz. Kullanıcıların işbu sınırlamalardan herhangi birini ihlal etmesi halinde işbu lisans otomatik olarak hükümsüz kalır ve hizmet herhangi bir tarihte tarafımızca kesilebilir ve sonlandırılabilir. İşbu içeriklerin kullanıcılar tarafından görüntülenmesi sonrasında ya da işbu lisansın sonlanması üzerine kullanıcılar indirmiş oldukları elektronik ya da basılı herhangi içerikleri imha etmek zorundadır.

Feragatname

Web sitemizde yer alan içerikler görüldüğü üzere sağlanmaktadır. Doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti vermemekteyiz ve işbu feragatname tahtında herhangi ima edilmiş garantiler veya pazarlanabilirlik, ihlal etmeme, fikri mülkiyet hakları ve diğer koşullar da dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm diğer garantileri tekzip ederiz. Ayrıca, işbu Site üzerinde yer alan İçerikler ya da işbu Siteden bağlantı verilen herhangi diğer sitenin doğruluğu, olası sonuçları ya da kullanımının güvenilirliği hakkında hiçbir beyan ya da taahhütte bulunmayız.

Metinler, grafikler, resimler, Lisans kuruluşlarının sağladığı bilgiler ve herhangi Hizmet (""İçerik"") de dahil olmak üzere diğer Web Sitesi içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kullanıcılar ürün üreticileri tarafından sağlanmış olan tüm bilgileri internette ya da fiziki ürün etiketleri ya da ambalajlar üzerinde dikkatle okumalıdır. Site üzerindeki bilgileri güncellemek için makul olan tüm çabayı sarf ediyor olsak da Site içeriğinin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair doğrudan ya da dolaylı hiçbir beyan ya da taahhütte bulunmayız.

Eniyi10antivirüs.com reklam tabanlı bir karşılaştırma ve inceleme sitesidir. Bu siteyi herkese ücretsiz olarak sunabilmek amacıyla, ortaklık kurduğumuz antivirüs sitelerinden bir abone kazandırma ücreti almamızı sağlayan bağlantılar kullanmaktayız. Ortaklık kurduğumuz antivirüs üreticilerinin karşılaştırma listesindeki sıralaması ticari faktörlerin yanı sıra genel popülerlik, müşteri kazandırma ve performans verilerinden etkilenmiş olabilir. Puanlarımız ve sıralamalarımız zaman zaman değişebilir.

Zarar ve kayıplar için yükümlülüğümüz

İşbu web sitesi ve hizmetlerin kullanımından doğabilecek riskler kullanıcıya aittir. Biz veya tedarikçilerimiz hiçbir şekilde herhangi zarardan (veri kaybı veya iş kesintisi de dahil) yükümlü tutulamaz. Böylesi bir zarar olasılığı hakkında biz ya da yetkili bir temsilcimiz sözlü ya da yazılı olarak bilgilendirilmiş olsa dahi web sitelerimizin kullanımından kaynaklanabilecek hiçbir içerikten sorumlu tutulamayız.

Tazminat

Kullanıcılar işbu Kullanım Şartlarının ihlalinden ve/veya Kullanıcının Web Sitesini kullanımından kaynaklanabilecek tüm zararlar, harcamalar, kayıplar ve avukatlık masrafları da dahil olmak üzere tüm maliyetler için bize tazminat ödemeyi, bizi savunmayı ve herhangi ödeme yapma zorunluluğundan bizi hariç tutmayı kabul eder.

Revizyonlar / hatalar

Web Sitesi içerikleri teknik, dizgisel ya da görsel hatalar içerebilir. Web sitemizde yer alan içeriklerin doğruluğu, tamlığı veya güncelliği için hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz. Herhangi bir tarihte ve önbildirim yapılmaksızın işbu web sitesi içeriklerinde değişiklikler yapabiliriz. Bununla birlikte, işbu içerikleri düzenli olarak güncelleme garantisi vermemekteyiz.

Üçüncü taraf sağlayıcı bağlantıları

İşbu web sitesinden bağlantı verilmiş olan tüm web sitelerini test etmedik ve bağlantı verilmiş bu sitelerin içerikleri için hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz. Bir bağlantıya yer verilmiş olması bizim o siteyi onayladığımız anlamına gelmez. O web sitesine verilen bağlantının kullanımından doğabilecek riskler kullanıcıya aittir.

İşbu şartlarda yapılacak değişiklikler

İşbu Kullanım Şartlarını hiçbir önbildirim olmaksızın herhangi bir tarihte revize edebiliriz. İşbu Kullanım Şartlarının en son sürümü işbu web sitesinin kullanıcıları için bağlayıcıdır.

Geçerli Kanun

Web sitemiz ile ilgili herhangi hak ve alacaklar, kullanıcının ülkesi ile yasalar çatışması olmasına bakılmaksızın Birleşik Krallık kanunlarına tabidir. Aksi işbu belgede belirtilmediği sürece, Kullanım Şartları ya da Siteden doğrudan ya da dolaylı olarak kaynaklanan ya da bunlara ilişkin meydana gelen tüm anlaşmazlıklar yalnızca Birleşik Krallık mahkemelerinde çözümlenecektir.
Kullanıcılar böylesi bir anlaşmazlık için bu yetki alanı ve bu münhasır yargı yetkisi işbu belge ile geri dönülemez bir şekilde kabul ederler.

Sorular

İşbu Kullanım Şartları hakkında herhangi sorunuz olması halinde lütfen merhaba (at) Eniyi10antivirüs.com adresine e-posta gönderiniz.